PALMEMORDSPODDEN

Avsnitt 24 av Palmemordspodden - en podcast om Palmemordet. For forsta gangen gastas podden av mer an en gast, och dessutom ar det av en gruppering som faktiskt tagit pa sig mordet. Trion i fraga heter Marten Edh, Mathias Lundh-Isén och Petter Stenqvist, men ar kanske mer kanda under namnen Promoe, Supreme och Pst/Q. Redan 1998 erkande de mordet i sin lat "Jag skot Palme", som var tankt att forbli undangomd pa ett mixtape men som blev en av deras storsta hits. Dessutom blir det snack om bedragligt beteende, utskallningar fran mamma, och Sveriges misstankt breda landningsbanor.

Folj: @johabbed Hashtag: #pmpodd

Direct download: pmp024.mp3
Category:podcast om ministermord -- posted at: 9:24am EST