PALMEMORDSPODDEN

Avsnitt 25 av Palmemordspodden - en podcast om Palmemordet. Denna gang om ett spar som lika garna hade kunnat tas upp i "Det okanda", namligen det sa kallade slagrutesparet. En person som anvande sig av pseudonymen Nils Holgerson har pastatt att han med hjalp av slagruta lyckats ga langs med mordarens flyktvag. Pa plats for att diskutera trovardigheten i detta, samt for att tala om det paranormala i allmanhet och dess roll i Palmeutredningen i synnerhet, ar Tankesmedjans underbarn Moa Lundqvist, som roffar at sig platsen som poddens forsta nittiotalist. Dessutom blir det snack om urkundsforfalskning, Leif GW Persson, Uri Geller, och en massa annat.

Folj: @johabbed Hashtag: #pmpodd

Direct download: pmp025.mp3
Category:podcast om ministermord -- posted at: 7:02am EDT